Затвори с ESC

Условия и правила в конкурс #2017

 • Кратка схема за провеждане на конкурса:

  • Етап по регистриране за участие: 01.06.2017г. до 31.07.2017г. в 24:00 часа.
  • Етап по преслушване: 01.08.2017г. до 31.08.2017г. в 24:00 часа.
  • Етап по подаване на номинации: 01.09.2017г. до 31.10.2017г. в 24:00 часа.
  • Обявяване на крайното класиране: 06.11.2017г.

   

  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  I. Регистрация

  1. Участие могат да вземат всички регистрирани потребители в уебсайта.
  2. Всеки участник има право да регистрира за участие до 2 произведения. Произведенията следва да бъдат предварително качени в профила на потребителя. Не се допуска участие на произведения, които вече са участвали в предходни конкурси.
  3. Ако дадено произведение е създадено с участието на съавтор, неговото име трябва да бъде задължително вписано в описанието на произведението.
  4. Не се допуска участие на музикални произведения, съдържащи неморални текстове, обиди към други лица, цинизми, вулгарни думи.
  5. В процеса на регистрация има задължителен избор на група, в която да бъде записано всяко произведение. Определянето на победители ще се извършва за всяка група поотделно: Песен и Инструментал. ВАЖНО:  В случай, че произведение е регистрирано в една група, но в процеса на преглед от редакционния екип се установи, че не отговаря на тази група, то може да бъде преместено от администратор в групата, към която принадлежи.
  6. Ако произведенията отговарят на всички условия, в срок до 24 часа от регистрацията им те ще бъдат одобрени и допуснати за участие в конкурса. ВАЖНО: В случай, че дадено произведение не отговаря на условията за участие, то няма да бъде одобрено и няма да бъде допуснато в конкурса. При нарушаване на условията за участие, редакционният екип има право да прецени дали да дисквалифицира всяка регистрация на конкретния автор за конкурса.
  7. Конкурсът стартира на 01.06.2017г.
  8. Крайният срок за регистрация/участие е 31.07.2017г., 24:00 часа.

  II. Преслушване

  1. След приключване на етапа за регистриране в конкурса започва етап за преслушване на допуснатите до участие в конкурса произведения. Целта на този етап е всички посетители да могат да преслушат регистрираните произведения, за да направят своя избор на фавори във всяка група.
  2. По време на етапа по преслушване ще бъде изведена информация за всички произведения и автори, които са били дисквалифицирани. В случай, че бъдат променени обстоятелствата, довели до дисквалификация на дадено произведение по инициатива на неговия автор или трето лице, същото може да бъде допуснато за участие в конкурса, но не по-късно от изтичане на етапа за преслушване.
  3. По време на етапа по преслушване, в случай че автор е имал желание за участие в конкурса, но по някаква причина е бил затруднен или объркан, в следствие на което не е успял да се регистрира, ще бъде възможно обсъждането на ситуацията и евентуалното допускане на нова регистрация на произведение за участие в конкурса.
  4. Етапът за преслушване стартира на 01.08.2017г. и приключва на 31.08.2017г.

  III. Номинации

  1. Определянето на победилите ще се извърши чрез номинации във всяка група.
  2. Номинирането ще се извършва изцяло в платформата на конкурса - не се приемат подадени номинации по e-mail или друг начин извън уебсайта.
  3. Всеки, който се включи в процеса на номиниране, трябва от пълния списък с произведения да избере по 5 позиции за всяка група. Всяко място от 1 до 5 ще даде на съответното произведение определен брой точки. Избират се места, а не точки, тоест - избирайки "5" за дадено произведение, поставяте произведението на последно място в групата, а не му давате 5 точки.
  4. Номинациите, подадени от потребители с профил от тип "Слушател", ще носят по 1/10 от тежестта за всяка избрана позиция, тоест - от 0.1 до 0.5 точки за позиции от 1 до 5 във всяка група. Същото правило е валидно за номинации, подадени от потребители, чиито регистрации на профили са направени по време на провеждане на конкурса с цел именно гласуване в конкретния конкурс.
  5. Право да номинират имат само регистрирани потребители в уебсайта.
  6. Подаването на номинации от участниците в конкурса е задължително. Всеки участник в конкурса, който не подаде номинации, ще бъде автоматично дисквалифициран.
  7. Етапът по номиниране стартира на 01.09.2017г. и приключва на 31.10.2017г. в 24:00 часа.

  IV. Резултати

  1. Победителите в конкурса ще бъдат определени след приключване на етапа по подаване на номинации чрез автоматично калкулиране на всички получени гласове.
  2. Ще бъдат излъчени отделни класации за всяка група, както и отделни победители в групите.
  3. Обявяването на всички победители, включително и получаващите допълнителни и специални награди, както и крайното класиране, ще се извърши на 06.11.2017г.

  V. Други

  1. Екипът на Sonic B.A.N.G. запазва правото си за промени в официалните условия и правила за провеждане на конкурсите, включително по време на тяхното провеждане.
  2. Промени, които се извършват по време на провеждането на текущ конкурс, следва да не ощетяват участници в конкурса и да не водят до промяна на крайните резултати по изкуствен начин. Такива промени биха били прилагани единствено при наличието на обстоятелства, които биха попречили на нормалното протичане на всички етапи от дадения конкурс.

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more