Затвори с ESC
Nord
Nord 176 в седмична
класация
143 в месечна
класация
Автор Jazz / Jazz Fusion

Повече за Nord

 • Вдъхновява ни музиката, балансираща строгостта на класиката със свободата на джаза; пространствеността и тембровото богатство на електрониката, допълнени от ритмичния и интонационен заряд на етно звученето.

  Мирослав Мильов: пиано, синтезатори, семплери
  Кристиан Борисов: бас, синтезатори, семплери

Коментари (1)

 • Lyubomir Yordanov
  Lyubomir Yordanov коментира в профила на Nord
  на 21.03.2006 в 13:47 часа
  Страхотно начало на проекта Nord, събрал едни добри музиканти в едно. Стиловата насоченост ми харесва и допада, което е най важното. Пожелавам успех на начинанието.
  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more