Затвори с ESC
ADeLiN
ADeLiN 341 в седмична
класация
360 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за ADeLiN

  • На 16 години съм, от София. Интересувам се от елеkтронна музика малко повече от година, а от правенето й от около 3 месеца.
    Идол ми е Mauro Picotto, но също се вдъхновявам и от кланове като Porno [BPM], Magrethea, Solros.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more