Затвори с ESC
synchu
synchu 266 в седмична
класация
48 в месечна
класация
Автор Rock / Rock and Roll

Повече за synchu

  • Занимавам се преди всичко с китарно ориентирана музика от доста години вече (май наближават 2 десетилетия). Клоня към по-твърдата музика (макар и странно това определение е общо прието, като че ли Smile ), т.е. рок'н'рол, с което определение за себе си включвам всичко от Чък Бери до Dimmu Borgir (на кирилица Диму Боргиър). Интересувам се и се опитвам да се занимава и със звукозапис.
    Понякога (май не много рядко всъщност) правя и парчета, които са доста далеч от рока (като звук), като класика, малко други експерименти в различни стилове. Често не ги довършвам поради липса на време най-вече.
    Надявам се да ви харесат.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more