Затвори с ESC
u.k.o.s.
u.k.o.s. 232 в седмична
класация
59 в месечна
класация
Изпълнител Experimental / Experimental

Коментари (1)

  • TeeRexX
    TeeRexX коментира в профила на u.k.o.s.
    на 13.06.2006 в 00:07 часа
    абе може да не си слушал тия изброените групи, ама музиката ти за конкурса намясва на инспирирана от някои от тях (без да се обиждаш) Smile
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more