Затвори с ESC
Kriss
Kriss 81 в седмична
класация
88 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Kriss

  • Здравейте, казвам се Кристиан и съм на 15 години. От осем години свиря на виола. Занимавам се също с пиано и китара. Обичам да композирам и от няколко години се занимавам с музикален софтуер ( Finale, Guitar Pro5 и Cakewalk ). Пиша музика както ми харесва, без да се насочвам към някой кнкретен жанр.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more