Затвори с ESC
Чисто и Просто
Чисто и Просто 243 в седмична
класация
219 в месечна
класация
Автор Rock / Rock and Roll

Повече за Чисто и Просто

 • https://www.myspace.com/chistoiprosto

  Да правиш музика за театър е доста специфично нещо... И за това понякога форматът на песните е доста малък или пък прекалено голям, тук има и режисьорски изисквания с които музикантите трябва да се съобразят...
  Свирим в различни стилове рок...

  Групата "Чисто и Просто" съществува от 2000г. И е реализирала няколко мюзикъла за Арт Студио "Камбана":
  "Копче за сън" по Валери Петров /2000г./,
  "Как маймуните произлезли от човека и как после човекът произлязъл от маймуната” по Стефан Цанев /2001г./,
  "Трите патета” по Стефан Цанев /2002г./,
  "Приказка за другото овчарче” по Стефан Цанев /2004/...
  “Отвори очи” /2005г./ проект на театър “Цвете” и Британското консулство.

  Групата свири на живо на представленията...

  "Чисто и Просто" са: Стоян Радославов - бас , Любомир Брашнеков-китара и бас /Осил Амук, Fragile, Sposob, АС/ Драгомир Вълчев-китара / , Светослав Иванов-барабани /АС/...
  гост музиканти: Любо Арменков/малкия/ - клавишни и китара/Toonface/, Георги Шаров-тарамбуки...

  Една част от творчеството /която е записана демо ще ви представим тук...

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more