Затвори с ESC
Mark Sillver
Mark Sillver 239 в седмична
класация
41 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за Mark Sillver

  • Здравейте и от мен на 23 години съм от Пазарджик идоли в музиката ми са Above & beyond ,Aquagen Armin van buuren и Paul van Dyke . Правя музиката си с Fl Studio като творя в стил транс , ако ви харесва това което съм направил , драснете някой ред .

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more