Затвори с ESC
Slav de Hren
Slav de Hren 420 в седмична
класация
507 в месечна
класация
Автор Jazz / Jazz Fusion

Повече за Slav de Hren

  • Slav de Hren са двама музиканти, тясно свързани със зараждането на българския музикален underground. Единият е Георги Маринов, създал през 80-те години заедно с Димитър Воев и Пенчо Попов експерименталната група Wozzeck and Chugra. Последният от седемте им записани албума – Бергология, е издаден през 1992 г. Другият е Светослав Битраков, известен като барабанист на проекта Слав и участник в редица електронни и авангардни формации като Канон и Дилема. Свирил е на живо и с Нова Генерация; участвал е и в няколко от пиесите на Wozzeck and Chugra, но не като барабанист, а като флейтист и вокал.

    Записите на първия им албум "Тавата" започват в края на 2005 г. Звученето й далеч не е камерно – долавят се китари, синтезатори, пиано, цигулка, струнни и духови инструменти, хорове... Георги Маринов участва с акустична, електрическа и МИДИ китара, а Светослав Битраков – с барабани, перкусии и MIDI барабани.

    “Тавата е колкото сериозна, два пъти по-забавна”, пише Ивайло Кицов в сп. РИТЪМ. Създателите й са подходили “колкото детайлно, толкова и класически, въртейки на инструмент и малък пръст целия световен музикален хронотоп”.

    Тавата се разпространява в една обща обложка със сборника разкази "Цилиндърът на магьосника" на Светослав Битраков. Слав кратичко определя творбите си, съчетаващи абсурдна карнавална фантастика с гротескна ирония, като "словоблудство от литературен пънк".

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more