Затвори с ESC
Jeremy
Jeremy 274 в седмична
класация
261 в месечна
класация
Автор Rock / Alternative

Повече за Jeremy

  • Ние сме Jeremy и сме от Каварна!!!Това ще чуете ако дойдете да ни слушате на живо.Ние сме трио и в момента подготвяме дебютния си албум(2006)в който евентуално ще включим песните които сме пуснали тук.Ще се радвам когато се видим а това ще е съвсем скоро!!!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more