Затвори с ESC
дует
дует "Иво и Дебора" 555 в седмична
класация
585 в месечна
класация
Автор Pop / Synthpop

Повече за дует "Иво и Дебора"

  • Като дует съществуваве 13 години.Автори и изпълнители сме на песните си.По професия сме музиканти.Не сме семейство.Съученици сме от плевенското музикално училище.Песните ни са по стихове на български поети.Правим синтез мужду изкуствата музика, поезия и рисуване.На концертите ни присъстват картини, рисувани по песните ни.Често, / когато технически е възможно/ представяме творчеството си с два рояла.Харесваме живите инструменти в аранжиментите.
    През 2003 года излезе нашия първи авторски албум албум "До любов се достига с Любов"- МК № 13273
    Участвали сме в много радио и телевизионни предавания.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more