Затвори с ESC
Lil Lyss
Lil Lyss 612 в седмична
класация
312 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Lil Lyss

  • Hio-Hop 4ever!!!

Коментари (1)

  • DeepCode
    DeepCode коментира в профила на Lil Lyss
    на 16.03.2007 в 00:53 часа
    A tense moment е добро.. другите не ме грабнаха особено
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more