Затвори с ESC
DJ Terrance
DJ Terrance 81 в седмична
класация
226 в месечна
класация
Автор Electronica / House

Повече за DJ Terrance

  • Занимавам се с електронна музика от 3 години. Обичам хаус и техно. Стилът на произведенията ми е предимно електро хаус. Използвам Reason и FL Studio. Надявам се да харесате музиката която правя! Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more