Затвори с ESC
perfanoff
perfanoff 374 в седмична
класация
212 в месечна
класация
Автор Pop / Synthpop

Повече за perfanoff

  • muzikant

Коментари (1)

  • Penko Stanchev
    Penko Stanchev коментира в профила на perfanoff
    на 11.01.2008 в 23:00 часа
    Здравей! От един месец качвам мои песни на различни сайтове в интернет и по някакъв начин достигнах до този сайт. Това стана или от реклама, или чрез някоя търсачка за музика. Най-вероятно чрез Google ( да е жив и здрав създателят му), но не си спомням каква комбинация от клячови думи съм използвал. Дано съм ти бил полезен поне малко! Чао засега.
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more