Затвори с ESC
Linderman
Linderman 335 в седмична
класация
198 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Linderman

  • Нищо не разбирам от ноти и музикална теория. Това трябваше да го изясня още в началото.
    С музика започнах да се занимавам още от малка детска възраст - слушах я! След това незнайно защо ме обзе едно такова желание да дам и аз нещо от себе си за световния музикален прогрес. Така се роди и псевдонима ми - Linderman , а по - късно и други неща се родиха.... И тъй като си нямам и представа от ноти и такива неща , избрах един чат-пат лесен начин да започна от някъде в създаването на музика - музикалния софтуер ! Ееееххх да е жив и здрав този , който го е измислил. Та така от няколко години вече ме обземат някакви спазъми , които аз претворявам в музика. От около година пък е факт и сдружението Podlez , чийно основател съм аз , заедно с още двама такива като мен. Това сдружение е като юмрук с три пръста..... юмрук на пенсиониран стругар.....
    Та така , това е накратно и много основно за мен , личността Linderman ..... творецЪТ Linderman .... един класик в световната некомерсиална музика....

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more