Затвори с ESC
flatko
flatko 479 в седмична
класация
520 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за flatko

  • Занимавам се с музика от 15 години, свиря на китара - блус, джаз, класика и др.
    На компютър правя музика от 2 години, включвам китари с много ефекти, всичко друго е редено.
    Засега музиката ми е експериментална, имам едва няколко напълно готови парчета, но се надявам някой ден да намеря музиканти във други жанрове (предимно комерсиални електронни). Идеята ми е да се смеси модното електро звучене с чисто музикантски похвати, за да се получи нещо съвсем ново.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more