Затвори с ESC
andro stubel
andro stubel 39 в седмична
класация
192 в месечна
класация
Автор Rock / Rock and Roll

Повече за andro stubel

  • Андро Стубел (роден като Андрей Симеонов на 23 март 1968г. в град Ямбол ) е продуцент, музикант, автор на музика и текстове. Завършва български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски”. Изучава китара, пеене и композиция при Георги Мирчевски. Основател е на група Екзитус (1995-2002г.). През 1999г. неговата песен “Сърцето ми от камък е”, в изпълнение на Екзитус, е шест седмици на първо място в Българския топ 100. След 2002 г. се изявява самостоятелно. През 2003г. записва албума Siberian Bond заедно с цигуларя Димитър Хетемов. През 2005 г. издава първия си самостоятелен албум Alter Ego. В началото на 2007г., заедно с Петър Вълков и Добрин Атанасов създават лейбъла missskin.net. Първото CD издадено от missskin.net се нарича “За поезията, любовта и още нещо…”, излиза на 13 март 2007г. и съдържа композиции и изпълнения на Андро Стубел и Добри & Питкин.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more