Затвори с ESC
Dark Angel
Dark Angel 576 в седмична
класация
394 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Dark Angel

  • Обичам тежката музика, но експериментирам с електронно и всякакво друго звучене, защото ми е интересно и обичам да композирам. На близо 30 години съм и бързам да опитам от всякаква музика. Преди се занимавах професионално, но сега се забавлявам и искам да споделя своята радост от това, което правя с вас....колкото и аматьор да съм в електрониката!

Коментари (1)

  • EuroDance
    EuroDance коментира в профила на Dark Angel
    на 05.03.2008 в 13:04 часа
    Последното ти Experimental/Chill Out парче има бая евроденс елементи, което много ми хареса... Първо на първо - касата - типична евроденс каса. Синтезаторът главният също, gate-овете в background-а също, а и интервалите... Просто супер си въплътил евроденс инструментите в друг стил!
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more