Затвори с ESC
Still Snake
Still Snake 629 в седмична
класация
593 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Still Snake

  • Аз съм 17 годишен. Занимавам се с музика от доста малък. Обичам да композирам, да свиря на пиано и да рапирам Smile. голямата ми мечта е да ме приемат в АМТИИ (академия за музикално танцово и изобразително изкуство).

Коментари (1)

  • пабадабихусмиху
    пабадабихусмиху коментира в профила на Still Snake
    на 20.10.2008 в 17:57 часа
    Меча на самурая ми хареса гласувах ти с добра оценка Smile. На коя програма правиш музиката?
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more