Затвори с ESC
Kaloto
Kaloto 528 в седмична
класация
591 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Kaloto

  • Zanimavam se s muzika ot 6-7 godini imam sobstvenno zvukozapisno studio u nas,pravia muzikata si sam i kavurite si sam,vsichko sam pravia.Rabotia ne za slava ili ime prosto za moe sobstvenno udovolstvie.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more