Затвори с ESC
Amneriss
Amneriss 611 в седмична
класация
541 в месечна
класация
Автор Classical / Symphony

Повече за Amneriss

 • Румен Рангелов Илинов

Коментари (1)

 • gadabout
  gadabout коментира в профила на Amneriss
  на 20.02.2008 в 17:15 часа
  Не съм сигурен кога си се регнал, но добре дошъл, хах...
  Порталът има остра нужда от композитори като теб, т.е. със знания и умения, а явно и талант! Обикновено имаме само някое от тези неща или две, но никога трите, както съм и аз, затова -
  поздрави и успех занапред!
  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more