Затвори с ESC
BoBsTaR
BoBsTaR 153 в седмична
класация
588 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за BoBsTaR

  • Казвам се Боян Георгиев - BoBsTaR. Роден съм в далечната 1988г. в град Балчик. Можете да ме видите както и в град Балчик, така и в град Варна, защото бизнеса ми е свързан и с двата града. Когато имам свободно време обичам да се занимавам с правене на музика. Музиката която правя е във всякакви стилове. Най-накратко това съм аз. Надявам се музиката която правя да ви хареса. Ако някой се интересува повече за това кой е BoBsTaR  не се притеснявайте да питате. Приятно слушане. {:

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more