Затвори с ESC
duet_hello
duet_hello 473 в седмична
класация
490 в месечна
класация
Автор Pop / Disco/Dance

Повече за duet_hello

  • Дуетът е създаден през 1991г.в София. Нежната половинка от дуета Лидия е завършила оперно пеене.Била е ученичка на известната професорка М. Сивкова - Моцартеума -Австрия. Били са заедно в един клас в Музикалната гимназия със Стоян Янкулов /Стунджи/.Рецензии на професорката ;"Великолепен глас".Тя е наследница на чистото оперно изкуство и я сравняват с оперната певица - Катя Попова.Участва в написването на аранжимента и текстовете на песните на дуета.Мъжката половинка от дуета Митко Димитров е композитор на музиката на дуета и по голямата част , от текстовете на песните. Завършил е в Москва и е работил в Москонцерт.Музиката, която пише е във съвременен рок, реге, блуз, хард -валс и др. От 16 годишна възраст се занимава с професионална и концертна дейност. Към момента дуетът не е имал публични изяви н България..Някои от песните на дуета звучат и в момента по западните радиа. Дуетът се е занимавал изцяло със студийна музика. Някои от текстовете на песните са по стихове на незабравимите поети - Надя Кехлебарева , Георги Джагаров , Пенка Минева и др.Повечето от песните на дуета са записани , в студио през периода 1999 -2002г. Не са излъчвани до месец август 2008г. Предлагаме Ви няколко песни от албума на дуета. Приятно слушане и Бог да е с вас!!!
    От Продуцента.
    Мото на Дует АЛО ;” Пари и слава, ДА! Но не на всяка Цена!!!”.

    Послание; Хората на изкуството !!! Те са като духовни антени – връзката между духът - Божественото и материята!!! Те са като нежни арфи , от чиито струни съвършената хармония – Божествената любов изтръгва неземните , прекрасни звуци!!!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more