Затвори с ESC
DJPaskoG
DJPaskoG 149 в седмична
класация
202 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за DJPaskoG

  • Паско Желев или DJ Pasko G е роден на 21.02.1992г. в град Сливен. Учи в гимназия с преподаване на западни езици, но от малък има страст към музиката. И най вече към Електронната музика - Транс. Вдъхновен е от DJ-и като DJ Tiesto, Orjan Nilsen, Armin Van Buuren, Ferry Corsten, Richard Durand и др.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more