Затвори с ESC
LCO
LCO 45 в седмична
класация
560 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за LCO

  • Занимавам се с музика от доста време, но не особено сериозно защото нямам много време. Парчетата с вокали са пробни и са записвани с едно тъпо микрофонче за 10лв... финалните версии след време.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more