Затвори с ESC
cetor
cetor 242 в седмична
класация
302 в месечна
класация
Автор Rock / Rock and Roll

Повече за cetor

  • AZ sam na 14 ot sofi zanimavam s pravene na muzika.

Коментари (1)

  • VasDim
    VasDim коментира в профила на cetor
    на 02.08.2005 в 13:07 часа
    Ти си симпатяга.
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more