Затвори с ESC
CoVeTeD
CoVeTeD 555 в седмична
класация
623 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за CoVeTeD

  • Мом4е, по4ти на 18. Слушам рап от 9 години, пиша от 4, записвам домашно от 3. Не съм дори близо до средното ниво, но според доста хора имам добра лирика. От скоро по4нах да си правя бийтове на reason и още не съм добър, но някой ден...

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more