Затвори с ESC
Koko&Co
Koko&Co 349 в седмична
класация
461 в месечна
класация
Автор Soundtrack / Film Music/Scores

Повече за Koko&Co

 • име: Калоян, интереси: кино

Коментари (1)

 • Atriell
  Atriell коментира в профила на Koko&Co
  на 22.07.2009 в 22:05 часа
  Е друго си е истинския жив оркестър. Поздравления колега, красива музика правиш. С интерес ще чакам и други твои творби.

  Успех.
  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more