Затвори с ESC
X-GROUND
X-GROUND 643 в седмична
класация
485 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за X-GROUND

  • Двама младежи- X-GROUND проект 2007

Коментари (1)

  • DjScorpi
    DjScorpi коментира в профила на X-GROUND
    на 04.09.2010 в 23:40 часа
    Добри циклажи. Имаш потенциал.


    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more