Затвори с ESC
lubomessito
lubomessito 120 в седмична
класация
336 в месечна
класация
Автор Classical / Chamber Music

Коментари (1)

 • Atriell
  Atriell коментира в профила на lubomessito
  на 04.02.2011 в 18:28 часа
  Браво колега, много добри идеи има в тези парчета. Поздравления !
  Пожелават ти да продължаваш все така да твориш, и един ден да можеш и да свириш музиката си, за да излееш напълно емоцията, която чувстваш !
  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more