Затвори с ESC
Lorado
Lorado 298 в седмична
класация
116 в месечна
класация
Автор Pop / Disco/Dance

Повече за Lorado

 • Links to articuls about Lorado/Интернет линкове на клипове и интервюта на Лорадо:
  1.Articul about Lorado/ Статия за Лорадо https://dobrinite-news.com/41233
  2. Articul about LoradoСтатия за Лорадо https://big.bg/modules/news02/article.php?storyid=38035
  3.Lorado with a new video/Лорадо, нов клип, 2010, „Море от екстаз” www.vbox7.com/play:de1af37c
  4. Lorado - Hidden Hope/Лорадо - Скрита Надежда  -  https://vbox7.com/play:be39c82a
  5. Lorado - Fan Club/Лорадо - Фен Клуб - www.vbox7.com/play:f37f3bdb
  6. Lorado in "Eli talks"Лорадо в „Откровенно с Ели”ББТ 2011  https://www.vbox7.com/play:a6437236
  7. Lorado/Лорадо -  https://www.vbox7.com/search/?completed=0&vbox_q=LORADO&page=5
  8. Facebook of Lorado/Facebook на Лорадо -  https://bg-bg.facebook.com/people/Lorado-Radoslav/100000059877176
  Artistic CV/Творческа автобиография:

  Radoslav Petrov Ivanov (born 13/11/1974) known as Lorado is a bulgariab pop singer. He graduated from NBU in Sofia with Pop and Jazz singing. Also he took Acting clases in NBU during his studies. His music  is lirical ballads, pop-funk, chaos, rock, disco, trans, etno-pop, R&B and DnB./Радослав Петров Иванов (* 13 ноември 1974 г., София), известен с псевдонима Лорадо, е български поп певец. Завършва висше музикално образование, специалност поп-музика пеене и актьорско майсторство в НБУ. Твори в стилове: лирична балада, поп-фънк, хаус, рок енд рол, диско, транс, етно-поп, дръм енд бейз и ар енд би.

  In the TV Show on BBT he  is presented as a bright new star from the New Wave of the bulgarian pop music./В телевизионно предаване по ББТ го определят като „ярка звезда от новата вълна в българската поп-музика“.

  Liner of multiple prices./Лауреат е от няколко певчески конкурса:

  * Golden Price and a medal for “The Best New Pop Singer of ‘98”/ Приз златна статуетка и медал за „Най-добър нов поп-изпълнител за'98“ от Рекламно импресарска агенция Р.НИК
  * First place in “The Festival of the Festival Pop-Rock Mania’99/Фестивал „Поп рок магия“'99 награда на организаторите — Национално радио Пловдив и фондация „Акценти“ (продуциране на песен)
  * The Big Price of “The National Competition for yong  Pop Singers and Composers of The National Cultural Center”DOR-G”, year 2000. The video for the song “Star Steps “  is prodused from this competition. There he met the composer Mary Higels. Some of the songs they created are The Wind’s Daughter, Star Steps, Without you Love, Loneliness – duet with Margarita Hranova./„Национален конкурс за млади поп певци и композитори“ организиран от Международен културен център „DOR-G“ — голяма награда 2000 г. Клипът „Звездни стъпки“ е продуциран от гореспоменатия конкурс. Този конкурс го среща с композиторката и текстописка Мари Хигелс. Сред песните, които създават, са „Дъщеря на вятъра“, „Звездни стъпки“, „Без теб любов“, „Самота“ — дует с Маргарита Хранова.

  Lorado composes, sings and directs the video of “Flirt”, year2003. Which went to “Top 100” of the most played songs and from 2004 recorded for Studio Band Tiamo as a solo singer./Лорадо композира, изпълнява и режисира видеоклипа на песента „Флирт“ 2003 г., която се задържа няколко месеца в класация „Топ 100“ на най-излъчваните песни в българския ефир. От 2004 г. е солист на студийна формация „ТИАМО“, с която реализират коледни песни и клипове.

  Takes part in a Hollywood productions./ Участва в холивудски продукции:

  * “In the Hell” with Van Dam/ „В ада“ — 2002 г. с Жан Клод Ван Дам
  * “Spartacus” with Goran Visnjic/ „Спартак“ — 2004 г. с Горан Вишнич
  *”The Code” with Antonio Banderas/ „Кодът” с Антоонио Бандерас – 2006г.
  *” Cyclops “/ „Циклопът“ – 2008 г.


  He took twise part in Eurovision with “Paradox Remix” and with “The Ecstasy sea”/ Има две участия на българския конкурс на Евровизия с песните „Парадокс ремикс“ и „Море от екстаз“.

  A member of “MusicAutor” and “Profon”. He took part in TV Shows on BNT, TV7, BBT, Canal 3, Evrocom, Diema, BKTV, Satelit Bulgaria ets../Членува в „Мюзикаутор“ (сдружение на композитори и текстописци) и „Профон“ (сдружение на продуцентите в България). Участва в телевизионни шоу програми на БНТ,ТВ7 ,ББТ, Канал 3, Евроком, Диема, БКТВ, Сателит България и др.
  1.Албум: Лорадо

  https://www.amazon.com/Lorado/dp/B009ZQFGZ4/ref=sr_shvl_album_1?ie=UT

   

  -

   

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more