Затвори с ESC
Defsquirrel
Defsquirrel 383 в седмична
класация
344 в месечна
класация
Автор Electronica / Techno

Повече за Defsquirrel

  • Привет! Задникът на профилната снимка се казва Иво, 91-ви набор. От година и нещо се уча да правя електронна музика. (което би обяснило защо все още звуча по-зле от еднокрака проститутка от Небраска)

    Не съм най-доброто нещо, което някога ще чуете, но се старая - оценявам всякаква критика и съвети! Wink

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more