Затвори с ESC
maxmix
maxmix 350 в седмична
класация
27 в месечна
класация
Автор Jazz / Smooth Jazz

Повече за maxmix

  • Cool

Коментари (1)

  • samy
    samy коментира в профила на maxmix
    на 12.04.2013 в 20:51 часа

    Радвам се, че са ти харесали моите произведения и мерси че си гласувал за тях.Wink

    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more