Затвори с ESC
Art Mastering Studio
Art Mastering Studio 600 в седмична
класация
227 в месечна
класация
Студио

Повече за Art Mastering Studio

 • Венцислав Дрънкарев a.k.a Azar  е създател и оператор в Арт Мастеринг Студио.. 
  Azar има дългогодишен опит в мастеринг, композиране, аранжиране, аудио монтаж и смесване. 
  Работил е по проекти в различни стилови насочености на артисти от различни държави. 

Коментари (1)

 • Art Mastering Studio
  Art Mastering Studio коментира в профила на Art Mastering Studio
  на 20.10.2013 в 19:59 часа

  Арт Мастеринг Студио е началото на грандиозен проект свързан с музиката и иновативните технологии. Студиото е базирано в София като през следващата година ще се разшири предлагайки качествени и достъпни услуги на всички свои клиенти. Като член на форума и приемайки идеята за взаимопомощ между потребителите предлагам 50% намаление на мастеринга за членовете. Ще помогна на всеки който има нужда от добър звук и смесване. Студиото тепърва се оборудва така, че демотата които сега са на сайта, ще се подобряват постоянно, поради ъпгрейда, който е заложен като инвестиция през годините... Надявам се да бъда полезен на себе си и на вас.

  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more