Затвори с ESC
Лопатарка
Лопатарка 47 в седмична
класация
324 в месечна
класация
Изпълнител Rock / Alternative

Повече за Лопатарка

 • Групата е създадена в Монтана през 2011г. Стила е интересна комбинация в диапазона между рока и грънджа, със много експериментални мотиви (главно фолклорни и джазови).

  Репертоара е изцяло авторски и сме го представяли пред хора из цяла България. Били сме част от редица фестивали, включително Берксток 2012 и Белене revolution 2011 и 2012. През 2013г печелим първа награда за авторска песен на международния конкурс Let's Rock It в Добрич с песента "Той я сака, тя го не ще".

  Членовете сме 4-ма:

  Роберта-Димана Алева - Вокали, клавир

  Георги Димитров - Китара

  Росен Петров - Бас

  Мартин Средков - Барабани

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more