Затвори с ESC
Tronik
Tronik 194 в седмична
класация
126 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за Tronik

  • Роден съм и живея в София. Сериозен интерес към електронната музика имам още от първите заченки на клубна сцена в България. Имам предвид още от първите партита на Метрополис, Декаданс... и естествено, като най-важно "До границата на виреене" по радио Експрес. По късно... всички знаят: Rebirth, Fruity Loops, Soundforge, Acid Pro и т.н. Не мога да се огранича само в направление Trance. Харесвам всички стилове защото цялата електронна музика изповядва една и съща философия - свобода, индивидуалност и чак накрая някакъв комерс. Най-важното е да доставяш удоволствие на хората с това което правиш.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more