Затвори с ESC
Пламен Пасков
Пламен Пасков 39 в седмична
класация
218 в месечна
класация
Продуцент

Повече за Пламен Пасков

  • Аз съм на 16 години от гр.Ямбол, харесвам рап хип- хоп sad и underground 

    Лубимите ми изпълнители са Apo&Nevena,Silent City,XPRSN,Bate Pesho(Studio Buster),Eminem,2pac

    Тайно слушам Linkin Park 

    Обичам да правя най - често тъжни мелодий зависи според настроението ми.

    Занимавам се любителски от 2 години.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more