Затвори с ESC
Luckysolo
Luckysolo 6 в седмична
класация
8 в месечна
класация
Автор Rock / Instrumental

Повече за Luckysolo

 • Казвам се Лъчезар Николов (LuckySolo).

  Занимавам се с музика непрофесионално от около 25 години. Свиря на няколко инструмента. Композирам от началото на 90-те години. Обожавам живите изпълнения и много ценя добрите инструменталисти.

  За мен музиката е изкуство и е начин да пресъздадеш емоция и чувства, които те вълнуват или да изрисуваш образи и картини. Много държа музиката да има изразен характер и да създава усещане за присъствие (а не да звучи като фон).

  Девиза ми е:

  Мога, защото искам и искам защото мога!

   

  С уважение LuckySolo.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more