Затвори с ESC
dsbankov
dsbankov 278 в седмична
класация
318 в месечна
класация
Автор Various / Various

Повече за dsbankov

  • Занимавам се любителски с музика от около 2 години. С още един приятел (Александър Куртенков) сме направили група "Вариант 2", която може да следите тук: youtubesoundcloud.

    Правим всичко в домашни условия. Ползваме:

    Hardware: OMEGA Lexicon USB Audio Interface

    Software: Acoustica Mixcraft 6

    Microphones: SHURE SM57 / AKG Perception 220 / Behringer B5 

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more