Затвори с ESC
Demoman
Demoman 86 в седмична
класация
30 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за Demoman

  • N/A

Коментари (1)

  • EuroDance
    EuroDance коментира в профила на Demoman
    на 08.03.2008 в 12:25 часа
    Еййй, евала за евроденс ремикса на Рипни Калинке! Музиката е страхотна, въпреки че е на E-Jay, а там много за композиране не може да се говори!
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more