Затвори с ESC
Георги Иванов
Георги Иванов 278 в седмична
класация
382 в месечна
класация
Автор Experimental / Experimental

Повече за Георги Иванов

  •  Здравейте колеги и приятели,

    Казвам се Георги, живея в Пловдив и се занимвам с музика от ранна детска възраст.Свиря на клавишни инструменти, а през годините съм опитвал и бас китара, но слабостта си ми остана към клавишите и наи-вече към синтезатори от най различен тип.В момента творя на виртуалната станция FL Studio.Опитвам се да разширя познанията си по анализ и мастериране на звук, а също и саунд дизайн.Много важна част в композирането за мен са експериментите чрез сливане на няколко музикални стила, както и използването на нетрадиционни инструменти в определен музикален стил.Ще се радвам да чуя мнения, препоръки, критики а също съм отворен към общи проекти и колаборации.

     Това е от мен общо взето, всичко най добро и нека музата бъде с нас Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more