Затвори с ESC
Димитър Раев / DJ Lumpox
Димитър Раев / DJ Lumpox 382 в седмична
класация
340 в месечна
класация
Изпълнител Electronica / House

Повече за Димитър Раев / DJ Lumpox

  • DJ Lumpox е роден през 2000г. в град Асеновград-Малкият Ерусалим.Неговия интерес към House и Tech звученето се появява през 2010г.През 2014 засилва интереса си изцяло към Tech музиката , която миксира и селектира вече 6 години редом с House.В миксовете му се забелязват отлично селектирани парчета , повече DEEP и със хард Bassline..Той също продуцира музикa в стиловете : Downtempo , Tech и House.Заслужава си да го чуете ! Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more