Затвори с ESC
Wetrock
Wetrock 276 в седмична
класация
165 в месечна
класация
Автор Rock / Rock

Повече за Wetrock

  • Ние сме рок банда от от полите на Стара Планина, Троян, основана на 13 май 2016 г. Свирим в стиловете Rock, Alternetive Rock, Rock and Roll, Classic Rock, като се стремим към създаване и изпълняване предимно на авторско творчество.

    Членове: Божидара Симеонова (вокали и клавир), Пламен Вачев (соло китара), Валентин Йорданов (ритъм китара), Теодор Лука (бас), Пейо Пеев (барабани).

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more