Затвори с ESC
ChUsHL
ChUsHL 170 в седмична
класация
35 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за ChUsHL

  • Казвам се Христо и съм от Варна. Занимавам се с музика от почти 6 години и ползвам FL Studio. От други форуми ме насочиха към Sonic-Bang и мисля , че това е едно добро място за старт и изява на талантливите. Приемам всякакви критики и рецензии , не ме жалете Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more