Затвори с ESC
pl*
pl* 246 в седмична
класация
138 в месечна
класация
Изпълнител Experimental / Experimental

Коментари (1)

  • pl*
    pl* коментира в профила на pl*
    на 15.06.2018 в 04:34 часа
    ...исвинете ме моля....за *иНпро-то* еднин до друг стоят бут. на клав...представете си че е " М "...!
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more