Затвори с ESC
Венцислав Велев
Венцислав Велев 288 в седмична
класация
106 в месечна
класация
Автор Easy Listening / Easy Pop

Повече за Венцислав Велев

 • Име: Венцислав Велев
  Псевдоним: Vaicho
  Роден: 30.10.1980г.
  Свиря на китара от 12-13-годишна възраст.

  Любими проекти, в които съм участвал:
  J.C.Art, Garden Tomb, Velvet Project ( https://www.velvetproject.com )

  Любими стилове музика:
  prog- art rock/metal, fusion, acid/smooth jaZz, funk и др.

  Харесвам виртуозните музиканти, като:
  Steve Vai, Frank Gambali, Pat Metheny и много други.

  Хоби:
  музика, бързи коли, Интернет, книги

  Любими групи:
  Incognito, Dream Theater, Yes, Toto, Brand New Heavies, Pat Metheny Group, Prience, TOP, Sade и др.

  Моите китари:
  Gibson Les Poul Custom'80 (USA) / Ibanez RG450 (Japan)

  Настоящ проект:
  Music Station / "Shaping" ( https://www.ubp.online.bg/frm_en.htm ), студиен музикант в студио "MiLLenium"

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more