Затвори с ESC
Phase Control
Phase Control 302 в седмична
класация
335 в месечна
класация
Автор Electronica / Drum and Bass

Повече за Phase Control

  • Името ми е Стефан и дълго време бях познат тук като Steve-N, но от 2019г. насам издавам музика под нов псевдоним Phase Control и всичко ново ще бъде публикувано в този профил. Занимавам се сериозно с електронна музика от 2010г. и основният стил на продукциите ми е Drum & Bass. Имам издадена музика от лейбъли като Lotus Mathematics (USA), Raving Panda Records (Germany), Event Horizon (Bulgaria) и RustOut Records (Estonia/Netherlands).

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more