Затвори с ESC
bLaf
bLaf 450 в седмична
класация
341 в месечна
класация
Автор Electronica / Acid

Повече за bLaf

  • Още от малък съм запален по електронното.Някъде, около 12-годишната си възраст получих първия си диск за уредбата си на Bomfunk MC`s.От тогава съм на вълна breaks а след това и изцяло на всички електронни стилове(освен gabber и IDM).Освен, че слушам електронно, опитвам се и от време на време да понапрайвам нещо Smile
    надявам се творбите ми да ви допаднат! Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more