Затвори с ESC
Elitsa Alexandrova
Elitsa Alexandrova 384 в седмична
класация
73 в месечна
класация
Автор Soundtrack / Film Music/Scores

Теми от Elitsa Alexandrova (1)

  • на 07.11.2017 в 01:08 часа

    Здравейте ! Искам да използвам случая да благодаря за възможността да участвам в този конкурс, също така за коректността и търпението на организаторите Smile. На всички участници - за споделената музика, идеи и вдъхновение !

    Пожелавам ви още много години реализиране на музиката, която е във вас Smile
    Коментирай 0
    Предишна Следваща

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more