Затвори с ESC
Драгомир Драганов
Драгомир Драганов 84 в седмична
класация
108 в месечна
класация
Автор Easy Listening / Easy Pop

Повече за Драгомир Драганов

  • На 34 години съм. Програмирането ми е професия, изкуствата - хоби.

Коментари (1)

  • Lyubomir Yordanov
    Lyubomir Yordanov коментира в профила на Драгомир Драганов
    на 31.12.2005 в 14:17 часа
    Друже, правиш гениални композиции. Изключително много се радвам, че се докоснах до тях. Поздравления!!! Надявам се скоро да преработиш нещата си в нов по съвременен вид, защото си заслужава.
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more